Дома за стари хора в Попица вече е с ново кухненско оборудване

На 9 Август беше доставено кухненското оборудване по проект „Модернизация на кухненското оборудване в Дом за стари хора с. Попица, Община Бяла Слатина“. 

В рамките на този проект бяха закупени и доставени нови, енерго-ефективни електро и газови уреди. Главната цел е намаляването на използваната енергия и повишаване безопасността на работа на персонала на дома.

Общият бюджет на проекта възлиза на 30 062,40 лв. с включено ДДС като от тях 27 056,17 лв. с ДДС са безвъзмездна помощ, а останалите 10 % или 3 006,23 лева с ДДС се осигуряват от Община Бяла Слатина.

Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.