За вас, безработни!

Дирекция “Бюро по труда”- Бяла Слатина

 Уведомява безработните лица от община Бяла Слатина, че от 14.03.2019г. могат да подадат в бюрото по труда заявление за включване в следните обучения за професионална квалификация:

Проект Обучение – вид, наименование/специалност Образова-телни изисквания Крайна дата за подаване на заявление
1 „Ново начало за работа“ Професия – Помощник в строителството,

Специалност „Основни и довършителни работи”

Завършен 6 клас 26.03.2019г.
2 „Ново начало за работа“ Професия – Работник в заведенията за хранене и развлечения,

Специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”

Завършен 6 клас 26.03.2019г.
3 „Ново начало за работа“ Професия – Оператор на компютър,

Специалност „Текстообработване”

Завършен 6 клас 26.03.2019г.

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по „Умения за работа в екип“

Курсовете ще се проведат в периода 03.04.2019г. – 07.06.2019г.

По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Бяла Слатина.

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи:

  1. Безработни младежи до 29г.;
  2. Продължително безработни лица;
  3. Безработни лица над 50-годишна възраст;
  4. Безработни лица без професионална квалификация;
  5. Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

За обученията могат да кандидатстват и нерегистрирани в бюрото по труда лица, които не работят и не учат. Тези лица могат да подадат заявление след регистрация в дирекция „Бюро по труда” в гр. Бяла Слатина.

Допълнителна информация може да получите в Дирекция “Бюро по труда” – Бяла Слатина, както и на тел. 0915/82818