Красива България 2018

Поредния одобрен проект с обект „Вътрешно преустройство на втория етаж от МБАЛ – Бяла Слатина“ по програма „Красива България“, с който Община Бяла Слатина кандидатства по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ за шеста поредна година е в ход.

Към настоящия момент общинска администрация Бяла Слатина провежда процедура за избор на изпълнител, който ще извърши предвидените в проекта СМР дейности.

Обект на интервенция по проекта е корпус „Г“. Той обхваща две отделения – отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение и хирургично отделение, разположени в общ коридор.

Строително-монтажните работи, които ще се извършат, включват:

– Обособяване на санитарни възли – бани с тоалетни – за всеки две болнични стаи;

– Полагане на нова антибактериална настилка във помещенията;

– Полагане на гранитогрес в коридори, фоайета и санитарните възли;

– Полагане на нова антистатична и антибактериална настилка в операционните;

– Изграждане на нови преградни стени от гипсокартон;

– Направа на окачени тавани с вградени нови осветителни тела във всички помещения;

– Цялостно ремонтиране на стените в болничните помещения;

– Цялостна подмяна на електрическата инсталация съгласно съвременните изисквания към отделните функционални помещения;

– Монтаж на нови осветителни тела за всички помещения;

– Подмяна на стари и амортизирани чугунени радиатори с нови конвекторен тип радиатори;

– Подмяна на съществуващите санитарни уреди, водопроводна и канализационна системи.

Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати с реализацията на проекта, са насочени към съвременно функциониране на болничното заведение, осигуряване на общ комфорт, гарантиране на качествена здравна грижа за пациентите, както и индиректно подобряване на възможностите за развитие на територията, подобряване качеството на живот и здравния статус на населението.

Общата стойност на инвестицията е в размер на 189 379 лв., като от тях 92 796 лв. са от Проект „Красива България“, а 96 583 лв. представлява собственото финансиране.

Предвижда се всички дейности по проекта да приключат до 19.11.2018 г.