Изпълнявани

Община Бяла Слатина назначи 25 души по проект за младежка заетост

На 13.03.2023 г. кметът на община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков,  подписа договор с Агенцията по заетостта за наемане на младежи по проект „Нова възможност за младежка заетост“. Двадесет и пет младежи до 29-годишна възраст в рамките на пет месеца, ще изпълняват длъжността „общ работник“.

Младежите са разпределени в помощ на прилежащите села от община Бяла Слатина, както и на ОП „Чистота и строителство“. 

Общата сума на договора възлиза на 151 655,40 лв.  и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Проектът е с крайна дата 31.07.2023 г.