Изпълнявани

Община Бяла Слатина продължава предоставянето на услугата „Патронажна грижа“

На 18.12.2020г. кметът на Община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков подписа допълнително споразумение към договора за изпълнението на проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина” Компонент 3, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Чрез него срока за изпълнение на проекта се удължава с 5 месеца и така вместо да приключи на 31.12.2020г., проекта ще се изпълнява до 31.05.2021г.

Общата стойност на проекта е 222 360,00 лв., от които 189 006.00 лв. са Европейско финансиране и 33 354.00 лв. са национално финансиране.

Дейностите по проекта включват предоставянето на услуги за преодоляване на последиците от коронавируса на лицата от целевите групи, в т.ч.: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки и получаване на заявените неотложни административни услуги със средства на потребителите.

Към момента от услугите се възползват над 230 лица от целевите групи на територията на Община Бяла Слатина, които отговарят на изискванията за включване в проекта и са заявили необходимост от предоставянето на услугите.