Изпълнявани

Община Бяла Слатина ще подпомага 136 лица по проект за предоставяне на патронажна грижа

На 13.04.2020 г. кметът на Община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков подписа договор за изпълнението на проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина”. Проекта се финансира по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Общата стойност на проекта е 222 360,00 лв., от които 189 006.00 лв. са Европейско финансиране и 33 354.00 лв. са национално финансиране. Продължителност на проекта е 10 месеца, до 31.12.2020 г.

Основната цел на проекта е да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

По проекта ще бъдат назначени социални асистенти, които ще предоставят услуги за преодоляване на последиците от коронавируса на лицата от целевите групи, в т.ч.: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки и получаване на заявените неотложни административни услуги със средства на потребителите.

От услугите ще могат да се възползват всички лица от целевите групи на територията на Община Бяла Слатина, които отговарят на изискванията за включване в проекта и са заявили необходимост от предоставянето на услугите.

Целеви групи по проекта са:

– Възрастни хора над 65 г. с ограничение или в невъзможност за самообслужване;
– Хора с увреждания;
– Възрастни в риск.