Проект „Красива България“ ще финансира ремонта на АГ отделението в болницата

С Решение № 1 от 19.02.2018г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ при МТСП бяха одобрени за финансиране и реализация през настоящата година 38 проектни предложения (от общо 90 вписани в Централния регистър на кандидатстващи проекти за 2019г.). В списъка на одобрените проекти попада и предложението на Община Бяла Слатина със своя проект „Вътрешно преустройство на Трети етаж от МБАЛ – Бяла Слатина“.

За информация вижте тук – http://www.beautifulbulgaria.com/bg/news/-1600.html

С реализацията на проекта ще се финансират строително-ремонтни дейности за осъвременяване на условията в акушеро-гинекологичното отделение, като ще се извърши следното:

 • Обособяване на санитарни възли – бани с тоалетни – за всеки две болнични стаи;
 • Подмяна на съществуващите дървени врати с алуминиеви такива;
 • Монтаж на противопожарни врати с различна степен на пожароустойчивост;
 • Полагане на нова антибактериална настилка във всички болнични стаи;
 • Цялостна подмяна на настилките с гранитогрес в коридорите, фоайетата към тях, санитарните възли и новите бани с тоалетни;
 • Изграждане на нови преградни стени от гипсокартон върху метална конструкция с минерална вата между тях;
 • Направа на окачени тавани с вградени нови осветителни тела във всички помещения;
 • Цялостно ремонтиране на стените в болничните помещения, включващо грундиране, шпакловка и боядисване с латекс;
 • Подмяна на електрическата инсталация съгласно съвременните изисквания към отделните функционални помещения;
 • Монтаж на нови осветителни тела за всички помещения;
 • Подмяна на стари и амортизирани чугунени радиатори с нови конвекторен тип радиатори;
 • Подмяна на съществуващите санитарни уреди, водопроводна и канализационна системи;
 • Изграждане на външна евакуационна стълба – метална противопожарна стълба;
 • Изграждане на фоайе чрез премахване на съществуващи стени и обособяване на кът за изписване на бебета и чакалня за посетители;

Общата стойност на проекта е в размер на 226 157.00 лв. с ДДС, като съфинансиращата вноска от страна на общината е в размер на 115 340.00 лв. с ДДС или 51 % от общата сума, като бюджетът за СРР/СМР е в размер на 212 587.69 лв. с включен ДДС.

С оглед на това, че дейностите по ПКБ ще се изпълняват и отчитат в рамките на 2019 година, следва да се избере изпълнител за осъществяване на дейностите по СМР/СРР и да се сключи договор с него най-късно до средата на м. юни 2019 г.

Като цяло с извършването на ремонта се очаква повишаване на преминалите болни през отделението, както и увеличаване броя на ражданията на жени, които към момента търсят частни лечебни заведения с по-добри битови условия. В тази връзка цялостният ремонт на родилната зала и поставянето на антибактериални настилки многократно ще повиши хигиената и ще предотврати опасността от възникване на вътреболнични инфекции.

Реализацията на проекта ще допринесе за осигуряване на общия комфорт, гарантиране на качествена здравна грижа за пациентите, както и до едно съвременно функциониране на болничното заведение. Индиректно проектът ще спомогне за  подобряване на възможностите за развитие на територията, повишаване качеството на живот и здравния статус на населението.