Проект „Обновяване на материалната база на ДГ „Детелина“ гр. Бяла Слатина“

На 22.12.2023г. Кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Обновяване на материалната база на ДГ „Детелина“ гр. Бяла Слатина“. Проектното предложение е по процедура  „Модернизация на образователна среда”, финансирано от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е за създаване на съвременни здравословни условия и развитие на качествена грижа за обучение и възпитание на децата в ДГ „Детелина“ гр. Бяла Слатина чрез цялостно обновяване на сградния фонд и образователната инфраструктура.

Проектното предложение е за създаване на модерна, безопасна и благоприятна среда, съдействаща за ефективно възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на деца чрез развитие на материалната и културната среда и околното пространство в ДГ „Детелина“ гр. Бяла Слатина. Посредством извършването на цялостен ремонт и пълно обновяване на сградата, обект на интервенция по проекта, ще се осигури съвременна физическа среда с интегрирани в нея образователни технологии за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата в детската градина.

Общата стойност на проекта е 1 956 918.04 лв. с ДДС, от които 1 633 460.51 лв. европейско и 323 457.53 лв. национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездната финансова помощ.