Свободни работни места

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЯЛА СЛАТИНА

ул. “Климент Охридски” №61, тел.0915/8-28-18, факс 8- 20-56 

 

Работни места за лица с висше образование
1 мениджър логистика
1 технолог за машиностроене
1 учител по общообразователна подготовка
1 учител по практическо обучение
5 учител в детска градина
1 психолог, училищен
1 младши експерт

Работни места за лица със средно образование
8 монтажник на кабели
19 машинен оператор за шиене на облекла
2 продавач-консултант
3 пазач за въоръжена охрана
1 заварчик
1 машинен оператор на металорежещи машини
1 мияч на превозни средства (ръчно)

Работни места за лица с основно и по-ниско образование
1 производител на хляб, ръчно
1 работник в кухня
1 работник в консервна фабрика
1 асистент в офис
1 общ работник за поддържане на сгради