Стартира услугата „Топъл обяд“

От 01.01.2021г. Община Бяла Слатина започва изпълнението на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен чрез подпомагането им с топъл обяд. Проектът ще се окаже в голяма степен значима помощ, тъй като дава възможност на най-бедните и уязвими хора да продължават да имат топла храна, както и да им бъдат предоставени съпътстващи мерки в тяхна подкрепа.

Проектът ще се реализира в периода от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г. Максималният брой потребители, които могат да се включат в услугата е до 1000 човека, като те трябва да попадат в следните целеви групи:

·         Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
·         Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
·         Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Социалната услуга топъл обяд ще предоставя, ежедневно, в работните дни от седмицата топла храна – супа, основно ядене и хляб и веднъж седмично десерт.

в работните дни от седмицата.

Общият размер на финансирането по настоящият проект е 240 570 лв., като от тях за храна са 218 700 лв., административните разходи са 10 935 лв. и разходи за съпътстващи мерки в размер на 10 935 лв.