Целево подпомагане с топъл обяд в Община Бяла Слатина

                                                                                                          

Публикувано на: 04.09.2020

Отново беше удължен срока за изпълнение на проект „Целевото подпомагане с топъл обяд в Община Бяла Слатина“

На 04.09.2020г. кмета на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа Анекс за удължаване срока на Договора по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Бяла Слатина“. Проекта се изпълнява в рамките на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“, финансиран от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

С подписването на анекса, срока за изпълнение на проекта се увеличава от 84 работни дни на 126 работни дни, т.е. социалната услуга ще се предоставя на 170 човека от общината за периода от 01.05.2020г. до 31.10.2020г.

Общият размер на финансирането по настоящият проект е 62 118,00 лв.,  като размера на средствата за храна са 53 550,00 лв., а останалите средства в размер на 8 568,00 лв. са разходи за транспорт, режийни, консумативи и съпътстваща подкрепа.

***********************

Публикувано на: 31.07.2020

Срока за изпълнение на проект „Целевото подпомагане с топъл обяд в Община Бяла Слатина“ беше удължен за втори път

На 31.07.2020г. кмета на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа Анекс за удължаване срока на Договора по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Бяла Слатина“. Проекта се изпълнява в рамките на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“, финансиран от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

С подписването на анекса, срока за изпълнение на проекта се увеличава от 58 работни дни на 84 работни дни, т.е. социалната услуга ще се предоставя на 170 човека от общината за периода от 01.05.2020г. до 31.08.2020г.

Общият размер на финансирането по настоящият проект е 41 412,00 лв.,  като размера на средствата за храна са 35 700,00 лв., а останалите средства в размер на 5 712,00 лв. са разходи за транспорт, режийни, консумативи и съпътстваща подкрепа.

***********************

Публикувано на: 22.06.2020

Удължава се срока за изпълнение на проект „Целевото подпомагане с топъл обяд в Община Бяла Слатина“

На 19.06.2020г. кмета на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа Анекс за удължаване срока на Договора по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Бяла Слатина“. Проекта се изпълнява в рамките на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“, финансиран от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

С подписването на анекса, срока за изпълнение на проекта се увеличава от 33 работни дни на 58 работни дни, т.е. социалната услуга ще се предоставя на 170 човека от общината за периода от 01.05.2020г. до 24.07.2020г. Чрез реализирането на проекта се обхващат най-уязвимите жители в общината, засегнати от форми на крайна бедност, които попадат в следните целеви групи:

• Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Ежедневно, в работните дни от седмицата на потребителите се предоставя топла храна – супа, основно ядене и хляб и веднъж седмично десерт като приготвената храна се доставя до техния дом. В допълнение, при необходимост на потребителите на услугата „топъл обяд у дома“ се предлагат и съпътстващи мерки, изразяващи се в закупуване на хранителни продукти, лекарства, медикаменти, заплащане на битови сметки със средствата на самите потребители.

Общият размер на финансирането по настоящият проект е 28 594,00 лв.,  като размера на средствата за храна са 24 650,00 лв., а останалите средства в размер на 3 944,00 лв. са разходи за транспорт, режийни, консумативи и съпътстваща подкрепа.

***********************

Публикувано на: 13.04.2020

В резултат от създалата се ситуация от разпространението на коронавируса (COVID-19) в света и във връзка с обявеното извънредно положение в страната Министърът на труда и социалната политика утвърди Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“ Програмата е финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП) и е част от пакета мерки за подкрепа на най-уязвимите граждани в условията на обявената извънредна ситуация в страната.

Проектното предложение с наименование „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Бяла Слатина“, с което Община Бяла Слатина кандидатства към Целевата програма бе одобрено и проектът ще стартира на 1-ви Май 2020 г. Проектът ще помогне за ограничаването на разпространението на коронавируса (COVID-19) и ще окаже решаващо въздействие за преодоляване на бедността в нашата община, като насочим вниманието към най-уязвимата и безпомощна част от населението, подсигурим подкрепа и грижа за възрастните хора, живеещи под прага на бедност и в социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация и доставим топъл обяд до домовете им.

Проектът ще обхване най-уязвимите жители в общината, засегнати от форми на крайна бедност.

Проектът ще се реализира в периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. Максималният брой потребители, които могат да се включат в услугата е до 170 човека, като те трябва да попадат в следните целеви групи:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Приготвената топла храна, включваща – супа, основно ядене и хляб, ежедневно ще се доставя до дома на потребителите в работните дни от седмицата.

На всички потребители на настоящата услуга „топъл обяд у дома“ ще бъдат предлагани като съпътстващи мерки и допълнителни услуги – при необходимост, може да им се закупуват други хранителни продукти, лекарства, медикаменти, да им се заплатят сметки или такси, разбира се със средствата на самите потребители.

Общият размер на финансирането по настоящият проект е 16 269 лв.,  като размера на средствата за храна за обяд са 14 025 лв., а останалите средства в размер на 2 244 лв. са разходи за транспорт, режийни, консумативи и съпътстваща подкрепа.

Финансирането на проекта се извършва чрез Агенция за социално подпомагане.