Изпълнявани

21 младежи ще се обучават по програма на Община Бяла Слатина

На 07.01.2022 г. започна програма за обучение и работа на двадесет и един млади хора от община Бяла Слатина.

Договорът с Агенцията по заетостта е по проект „Нова възможност за младежка заетост“ и включва осигуряване на заетост по чл. 230, ал.1 от КТ на 21 младежи на възраст до 29 години.

Сключените договори с наетите лица ще им осигурят работа за срок от 6 месеца.

Работниците са разпределени в почти всички населени места от общината. Дейностите които ще извършват са:

  • Почистване, ремонт и поддръжка на сградния общински фонд;
  • Дейности, свързани с превенцията на разпространението на заболеваемостта на населението от COVID-19;
  • Дезинфекциране, обслужване на възрастни хора, оказване на помощ при подготовката на зимен сезон.

Размерът на договора е на обща стойност 97 921,90 лв.