Стартира изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“

13.04.2020 Благородна инициатива зарадва потребителите на проект BG05M9OP001-2.040-0110-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла

Прочетете повече