Стартира изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“

30.10.2019 г. Стартиране на прием на документи от кандидат-потребители, желаещи да ползват почасови интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа и

Прочетете повече

Община Бяла Слатина успешно приключи проект„Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

08.04.2019 г. На заключителна пресконференция, проведена на 05.04.2019 г., в залата на Общински съвет Бяла Слатина, бяха представени резултатите по

Прочетете повече