Община Бяла Слатина сключи договор за изпълнение на проект „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

На 20.03.2023 г. Община Бяла Слатина подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките

Прочетете повече