Информационен ден по ОП „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 в Монтана

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 – „Подобряване на

Прочетете повече

Обновяване на материалната база на Детска градина „Радост

Община Бяла Слатина кандидатства с проект “Обновяване на материалната база на Детска градина „Радост” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването

Прочетете повече

Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина кандидатства с проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина“ по подмярка 7.2.

Прочетете повече