Безплатен интерент за всички граждани по проект WiFi4EU

От 30 Април 2020 г. на територията на община Бяла Слатина функционира новоизградена мрежа за безплатен интернет по проект WiFi4EU, финансиран от Европейската комисия.

Интернет точките са разпределени в парковете и обществени сгради на териорията на общината както следва:

 • Парк „Лесопарк” гр. Бяла Слатина
 • Централен градски парк гр. Бяла Слатина
 • Западен градски парк гр. Бяла Слатина /парка при ПАГ „Н.Й. Вапцаров“/
 • НЧ „Напредък 1898“ с. Търнава
 • НЧ „Развитие 1892“ гр. Бяла Слатина
 • Централен площад с. Попица
 • Централен парк с. Галиче
 • Централен площад с. Соколаре
 • Централен парк в с. Алтимир
 • Парк при НЧ „Развитие 1892“ гр. Бяла Слатина
 • Китката в местност „Лесопарка“ в гр. Бяла Слатина
 • МБАЛ гр. Бяла Слатина

Всички точки за достъп отговарят на изискванията на Европейската комисия за скорост и достъпност. За да се свържете е достатъчно само да се съгласите с условията за ползване и да се „логнете“ в портала.

Проект WiFi4EU е на стойност 15 000 евро и е финансиран изцяло от Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) към Европейската комисия.