Болницата с нов проект за ремонт на инфекциозното отделение

За поредна година Община Бяла Слатина се включи в кампанията за набиране на кандидати за участие по проект „Красива България” с проектно предложение по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.

Обект на интервенция в настоящето проектно предложение с наименование „Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – част от МБАЛ в УПИ І, кв.4, Бяла Слатина“ е единственото не ремонтирано крило на МБАЛ Бяла Слатина, където до преди няколко години се е помещавало детското отделение на болницата.

Общата стойност на проекта е в размер на 218 206 лв., като от тях 106 921  лв. са от Проект „Красива България“, а 111 285 лв. представлява собственото финансиране.

Описаните в конкурсното предложение СМР дейности включват:

  • Обособяване на санитарни възли – бани с тоалетни – за всеки две болнични стаи;
  • Подмяна на съществуващите врати с алуминиеви такива;
  • Монтаж на противопожарни врати с различна степен на пожароустойчивост;
  • Полагане на нова антибактериална настилка и антибактериално покритие по стени;
  • Изграждане на нови преградни стени от гипсокартон върху метална конструкция с минерална вата между тях;
  • Направа на окачени тавани с вградени нови осветителни тела;
  • Цялостно ремонтиране на стените в болничните помещения, включващо грундиране, шпакловка и боядисване с латекс;
  • Подмяна на електрическата инсталация съгласно съвременните изисквания към отделните функционални помещения;
  • Монтаж на нови осветителни тела;
  • Подмяна на съществуващите санитарни уреди, водопроводна и канализационна системи;

Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати с реализацията на проекта, са насочени към съвременно функциониране на болничното заведение, осигуряване на общ комфорт, гарантиране на качествена здравна грижа за пациентите, както и индиректно подобряване на възможностите за развитие на територията, подобряване качеството на живот и здравния статус на населението.