Детски и съоръжения за фитнес на открито се очакват в Лесопарка

Община Бяла Слатина спечели проект в конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ за 2021 г. с проект „Създаване на място за спорт и игри в местност „Лесопарка“.

Основната цел на проекта е свързана с подобряване на жизнената среда в съществуваща зона за спорт и отдих край град Бяла Слатина – местността „Лесопарка” и превръщането й в привлекателно място за пълноценно оползотворяване на свободното време на жителите и гостите на града.

Проектното предложение е на стойност 10 000 лв. и включва дейности по почистване и озеленяване на площи, изграждане на детска площадка и съоръжение за стрийт фитнес в парк „Лесопарка“.