Започва приема на документи за проект „Топъл обяд“

Във връзка с кандидатстването на Община Бяла Слатина с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, от 02.12.2020 г. (сряда) започва набирането на кандидат-потребители за социалната услуга „топъл обяд“. Съгласно изискванията и в съответствие с целите на операцията, допустимите целеви групи са:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност (363,00 лв.) – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Лица, които принадлежат към целевите групи и имат желание да се включат в услугата трябва да подадат необходимите документи в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска администрация Бяла Слатина или в съответното кметство към територията на общината.

Необходими документи:

  • Заявление-декларация – по образец;
  • Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – по образец;
  • Копие от ТЕЛК (ако е приложимо)

Предоставянето на „топъл обяд“ ще стартира от 04.01.2021 г. (понеделник) и ще продължи до 27.04.2021 г.