Изпълнявани

Започна подмяна на водопровода в село Соколаре

На 10.03.2021 г. между Община Бяла Слатина и Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе подписано споразумение за финансиране на обект „Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа на територията на с. Соколаре – I етап, община Бяла Слатина“ в размер на 500 000 лева без ДДС. Предоставените средства от МРРБ са от тези за капиталови разходи по бюджета за 2021 година, програма 4 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

На 16.03.2021 г. с подписването на Протокол Образец 2 започнаха строително-монтажните работи по проекта за подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа.

До този момент селото регистрираше значителни загуби на вода. Ниската надеждност на водоснабдяването, поради чести аварии и продължителни ремонтни дейности, създаваше големи неудобства на жителите на общината.

С изпълнението на обекта ще се решат редица наболели проблеми с амортизираната водопроводна мрежа в селото.