Започна подмяна на част от водопровода в с. Бърдарски геран

На 15.12.2020 г. между Община Бяла Слатина и Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе подписано споразумение за финансиране на обект „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по улици „Христо Ботев“, „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“ в размер на 499 140 лева без ДДС.  Предоставените средства от МРРБ са от тези за капиталови разходи по бюджета за 2020 година, програма 4 „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

На 15.01.2021 г. с подписването на Протокол Образец 2 започнаха строително-монтажните работи по проекта за подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по улици „Христо Ботев“, „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран.