Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА –

 

БРОШУРА –

 

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ –

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК!

 

 

НОВИНИ!

 

15.08.2016г. 

На 12.08.2016г. беше подписан Протокол 2 с който беше даден старт на строително ремонтните дейности по санирането на шестте блока в Бяла Слатина по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Избрани са изпълнители по всички дейности /Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР, Изготвяне на оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор и Упражняване на инвеститорски контрол/.

От страна на Общината са определени са отговорници на обектите, които могат да бъдат търсени за консултации или при нередности:

· за блок „Калоян“ 3 – Антон Петров, тел. 0915/882166

· за блок ж.к. „Сладница“, блок 3 и „Сребреня“, блок 2 – Галя Масларска, тел. 0915/882130

· за блок „Подем“ 2 – инж. Христофор Кьосовски, тел. 0915/882127

· за блок „Пионер“ – инж. Петър Петров, тел. 0915/882129

· за блок „Подем“ 3 – Николай Йорданов, тел. 0915/882130

 

 

22.07.2016г.

Вчера 21.07.2016г. от 19:00ч пред блок Калоян 3 се проведе първата среща на сдружението на собствениците със фирмата изпълнител и кмета на Община Бяла Слатина. На срещата инж. Иво Цветков увери живущите в блока, че за Нова годена ще се радват на новата топло и хидроизолация, както и цялостната визия на блока. Найден Николаев и Васил Димитров от фирма Райкомер Конструкшън представиха проекта в детайли, както и материалите които ще се използват. Даден беше и графика за изпълнение. До края на месеца предстоят срещи и с останалите Сдружения, които очакват работните дейности по техните блокове да зопочнат до средата на месец Август.