Община Бяла Слатина закупува нов автомобил за Домашния социален патронаж

Проектно предложение на Община Бяла Слатина за закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашния социален патронаж бе одобрен от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Проектът е финансиран от Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“. Общата му стойност е в размер на 35 600 лв. От тези средства 32 040 лева са безвъзмездна финансова помощ, която Община Бяла Слатина ще получи от фонда, а собственото участие е в размер на 3 560 лева. Срока за изпълнение на дейностите по проекта е до 31.10.2023г.

В резултат ще бъде доставен фабрично нов лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж – Бяла Слатина. По този начин ще се обнови и модернизира автопаркът на услугата, в която ежедневно се приготвя и доставя храна на повече от 1300 потребители от 15 населени места на територията на общината. Ще се оптимизира работният процес за персонала, пряко ангажиран с разноса на хранителните продукти, което ще спомогне за повишаване качеството на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж.