Община Бяла Слатина осигури работа на 38 младежи по програма

През месец Декември 2021, стартира изпълнението на проект ”Нова възможност за младежка заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст на пазара на труда чрез заетост при работодател.

Проектът ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които да получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място.

По проекта на работа са наети 38 лица, за срок от 6 месеца на длъжност „Работник поддръжка“. За периода на проекта, назначените лица ще обслужват всички населени места на територията на общината като ще отговарят за почистване на сгради, дворни места и извършва довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд, ще отговарят за чистотата на обществени места.

Предоставените средства за финансиране по проекта са в размер на 162 540,75 лв.