Изпълнявани

Предоставянето на топъл обяд ще продължи до м. Септември

На 21.06.2022г. кметът на Община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков подписа ново допълнително споразумение към Договора за БФП по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

С подписването на допълнителното споразумение се удължава срока на договора, като по този начин потребителите ще могат да се възползват от социалната услуга до 09.09.2022г.

В рамките на проекта, в работните дни от седмицата на потребителите се предоставя топла храна – супа, основно ядене, хляб и веднъж седмично десерт.

С новият анекс общата стойност на проекта възлиза на 279 410,00 лв., като от тях за храна са 1 163 100,00 лв., за административни разходи – 58 155,00 лв. и разходи за съпътстващи мерки – 58 155,00 лв.