Приключи проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина” Компонент 3

Успешно приключи изпълнението на проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина” Компонент 3, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Основната цел на проекта е да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

В рамките на проекта, бяха предоставяни услуги за преодоляване на последиците от коронавируса на лицата от целевите групи, в т.ч.: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки и получаване на заявените неотложни административни услуги със средства на потребителите.

От социалните услуги, за период от 15 месеца /от 16.03.2020г. до 31.05.2021г./ се възползваха общо 301 потребителя от територията на Община Бяла Слатина, отговарящи на целевите групи по проекта:

– Възрастни хора над 65 г. с ограничение или в невъзможност за самообслужване;

– Хора с увреждания;

– Възрастни в риск.

Общата стойност на проекта е 222 360,00 лв., от които 189 006.00 лв. са Европейско финансиране и 33 354.00 лв. са национално финансиране.