Продължава предоставянето на топъл обяд в Община Бяла Слатина

На 09.12.2021г. кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа трето допълнително споразумение за удължаване срока на Договора по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“. Проекта се изпълнява по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

С подписването на допълнителното споразумение, срокът за изпълнение се удължи до 30.06.2022 г.

В рамките на проекта, в работните дни от седмицата на потребителите се предоставя топла храна – супа, основно ядене, хляб и веднъж седмично десерт.

Общата стойност на проекта е 1 101 870.00 лв., като от тях за храна са 1 001 700,00 лв., за административни разходи – 50 085,00 лв. и разходи за съпътстващи мерки- 50 085,00 лв.