Проект „Модернизация на СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина“

На 06.12.2023г. Кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Модернизация на СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина“. Проектното предложение е по процедура  „Модернизация на образователна среда”, финансирано от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е за създаване на съвременни условия и развитие на качествена образователна среда в СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина чрез цялостно обновяване на сградния фонд и учебната инфраструктура.

В проекта са включени основно дейности за извършване на основен ремонт и цялостно обновяване сградата на СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина (класни стаи, учебни пространства, библиотека, физкултурен салон) както и обособяване на необходимата инфраструктура за STEM среда, като част от цялостната модернизация на училището.

Общата стойност на проекта е 3 190 330.94 лв. с ДДС, от които 2 663 003.51 лв. европейско и 527 327.43 лв. национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездната финансова помощ.