Проект „Ние сме Европа!

Общински бюлетин по Проект „Ние сме Европа!“ Изтегли тук!

**********************

Some Alt TextНа 29.05.2018 г. /вторник/ Дирекция „Проекти и програми“ при Община Бяла Слатина проведе форум, посветен на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Събитието бе последната от предвидените дискусионни срещи, проведени в изпълнение на проект „Ние сме Европа!“, финансиран от Министерството за българското председателство на

Основната цел на инициативата бе темите, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС и информацията за възможностите за социално-икономическо развитие чрез Европейско финансиране, да стигнат до широката общественост. Освен това, с провеждането на форума, Община Бяла Слатина даде гласност на ползите от членството на страната ни в Европейския съюз и провокира интерес към приоритетите в различните сфери, свързани с първото Българското председателство, поето от България на ротационен принцип в началото на 2018 г.Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“.

Официални гости на събитието бяха народните представители г-н Красен Кръстев и г-н Слави Нецов, както и председателят на Общински съвет гр. Бяла Слатина – г-жа Веселка Борисова. Те разказаха на присъстващите за срещите на високо ниво, организирани в рамките на Българското председателство, за обсъжданите теми между представителите на различните държави-членки  на ЕС, за постигнатите до момента резултати, за това какво предстои до края на месец юни 2018 г., както и за предизвикателствата, на които трябва да отговори местната власт, за да подпомогне достойното представяне на страната ни.

Сред поканените участници във форума бяха представители на различни институции, бизнес сектора, неправителствения сектор, общественици, учители, социални работници и служители от държавната и местната администрация.

В края на събитието се формира своеобразна дискусия, по време на която на всеки от присъстващите бе дадена възможност да зададе въпрос или да изрази мнение по темите, свързани с първото Българско председателство на Съвета на ЕС.

25.05.2018г.

Покана за участие във Форум, посветен на Българското председателство на Съвета на ЕС, който Община Бяла Слатина провежда в изпълнение на проект „Ние сме Европа“, финансиран от Министерството за Българското председатество на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“. – Изтегли тук!

Some Alt TextНа 09.05.2018 г. /сряда/ и 10.05.2018 г. /четвъртък/ служителите от Дирекция „Проекти и програми“ при Община Бяла Слатина проведоха дискусионни срещи с ученици от Професионална агротехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ и с ученици от СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина в контекста на информационната кампания за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

Събитията бяха част от предвидените за изпълнение дейности по проект „Ние сме Европа!“, финансиран от Министерството за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“.

По време на дискусионните срещ

В края на всяко събитие на учениците от ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ и СУ „Васил Левски“ бе предоставена и възможност да зададат своите въпроси, както и да изкажат мнения по въпроси, които считат за важни с оглед на своята възраст и интереси.и модераторът на събитията представи на младежите, основна целева група по проекта, информация, свързана с това какво представлява ротационното председателство на Съвета на ЕС, какви са неговите основни функции, ключовите послания в програмата на България и приоритетите, очертани от страната ни, в качеството й на Председател на Съвета на ЕС. В представената информация бе включен и календарът на предстоящите събития, информация относно това как работи Европейския съюз, кои са неговите институции и кои са основните лица на европейската политическа сцена.

С провеждането на дискусионните срещи, Община Бяла Слатина постигна своята поставена цел, а именно успешното приобщаване на младите хора към Европейската идея и въпросите, които стоят на дневен ред.

Some Alt TextНа 30.04.2018 г. /понеделник/ служителите от Дирекция „Проекти и програми“ при Община Бяла Слатина организираха и проведоха успешно първата информационна кампания, с която бе дадено началото на изпълнението на проект „Ние сме Европа!“, финансиран от Министерството за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“.

Основната цел на проекта е да повиши интереса, информираността и съпричастността на жителите на община Бяла Слатина към актуални теми от европейския политически дневен ред по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

С изпълнението на предвидените в проекта дейности ще се осигури максимално широко огласяване на темата ЕС и всички въпроси, свързани с нея –  ангажименти, ползи, същност и роля на ротационното председателство, приоритети на председателството, възможности на председателството за изграждане на позитивен образ на Република България.

С планираните събития по проекта ще се акцентира и на друга важна и актуална тема – приобщаване на младите хора към Европейската идея и въпросите, които стоят на дневен ред.

Общият бюджет на проекта възлиза на 3 000 лв. като срокът за неговото изпълнение е не по-късно от 30.06.2018 г.

ПРОГРАМА – ИЗТЕГЛИ!