Контакти

За информация и разяснения по процедурата:

По въпроси, свързани с помощ при попълване на документи или участие на Общината в сдружения – Николай Гурзовски, Директор на Дирекция „Проекти и програми“ –  тел.: 0893 326 497