Свободни работни места

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЯЛА СЛАТИНА

ул. “Климент Охридски” №61, тел.0915/8-28-18, факс 8- 20-56 

 

Работни места за лица с висше образование

1 Началник отдел, администрация
1 Технолог

 

Работни места за лица със средно, основно и по-ниско образование

1 Асистент-продавач
2 Общ работник
2 Продавач-консултант
5 Оператор, производствена линия
3 Електротехник, промишлено предприятие
1 Машинен оператор, шиене на облекло
1 Трудов посредник
1 Козметик
1 Счетоводител, оперативен
1 Настройчик, металообр. машини с цифрово управление
1 Етикетировач (ръчно)
2 Машинен оператор, преса за гладене
1 Машинен оператор, шиене на облекла
1 Социален асистент