Свободни работни места

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЯЛА СЛАТИНА

ул. “Климент Охридски” №61, тел.0915/8-28-18, факс 8- 20-56 

 

Работни места за лица със средно образование
3 оператор, производствена линия
2 машинен оператор, шиене на облекла
1 мениджър логистика
1 продавач-консултант
Работни места за лица с основно и по-ниско образование 
2 общ работник за строителство на сгради
1 общ работник за поддържане на сгради
2 опаковач
1 производител, ръчно на хляб
1 чистач/хигиенист