Свободни работни места

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЯЛА СЛАТИНА

ул. “Климент Охридски” №61, тел.0915/8-28-18, факс 8- 20-56 

 

Работни места за лица със средно образование
2 Оператор за производствена линия
2 Машинен оператор за шиене на облекла
Работни места за лица с основно и по-ниско образование 
2 Общ работник
1 Общ работник за поддържане на сгради
1 Бояджия на сгради
2 Опаковач
1 Производител на хляб, ръчно