Стартира ремонта на парковете в Бяла Слатина

На 27.04.2020г. започнаха строително-ремонтните дейности по проект „Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина”, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

В рамките на проекта ще се подкрепи реконструкцията и благоустройството на централния градски парк и на обществения парк „Лесопарк“.

Предвидените в проекта дейности за обществения парк „Лесопарк“ са изграждането на сцена на открито, на която гражданите ще могат да отбелязват традиционните празници на града. Обособяване на нови кътчета за отдих и детска площадка за деца до 3 години, както и нова асфалтобетонна настилка. Освен това в началото на зелената площ ще бъде издигната арка.

В централния градски парк започнаха и дейностите по събарянето на съществуващия шадраван, като на негово място ще се издигне нов, с воден ефект тип „водна стена – завеса“, съставена от два елемента – Г-образен и П-образен композирани на различни нива. Освен това ще се подмени и на настилката около него, а зоната за отдих около съществуващия фонтан ще се преустрои чрез изграждане на навес, перголи и места за сядане.

Проектното предложение е на стойност 782 234.29лв., като срокът за изпълнение на проекта е до 36 месеца, считано от датата на подписването на  договор.