С грижа за парка на с. Алтимир

Кметство Алтимир успешно приключи проектът за обновяване на парка в рамките на Националната кампания „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Резултатите са повече от впечатляващи.

*****************

Нов и красив парк ще посреща жителите и гостите на село Алтимир от есента. Кметството спечели проект на МОСВ и ПУДООС в рамките на Националната кампания „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Кметът на с. Алтимир подписа договор с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за ремонт на парка зад читалището. Дейностите по проекта предвиждат закупуване на нови пейки, осветление и беседка. Нови бордюри ще очертаят цветната градина в центъра на парка.

Черешката на тортата пък ще бъде безплатния супербърз интернет, който ще бъде инсталиран в рамките на друг спечелен проект на Община Бяла Слатина към европеската комисия, WiFi4EU.