Увеличава се бюджета на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“

На 22.02.2022г. кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа допълнително споразумение към Договора за БФП по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Подписаното допълнително споразумение касае изменението на стойността на разхода за единица продукт като от 2,70 лв., стойността е увеличена на 2,90 лв. за единица продукт, считано от 01.03.2022 г. В тази стойност е включено предоставянето на топъл обяд, всеки делничен ден, включващ супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично – десерт. С новият анекс общата стойност на проекта възлиза на 119 910,00 лв., като от тях за храна са 018 100,00 лв., за административни разходи – 50 905,00 лв. и разходи за съпътстващи мерки – 50 905,00 лв.