Изпълнени

Възстановяване на пътна настилка и водопроводна мрежа

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ФОНД „СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

01.08.2016г.

Днес инж. Иво Цветков откри официално преасфалтираните улици в най-засегнатия квартал от наводненията от преди две години, който вече има и нова водопроводна мрежа. Сред официалните гости на събитието бяха народните представители от ГЕРБ Петя Аврамова и Красен Кръстев и областният управител на Враца Малина Николова.
„От момента на бедствието до днес Община Бяла Слатина полага изключително много усилия, за да възстанови щетите, нанесени върху публичната инфраструктура. Изградихме един нов квартал с водопроводна мрежа, възстановени улици с пътна маркировка и нови знаци“, заяви кметът Цветков и подчерта, че това е подходът на екипа му – цялостно довършване на започнатото, а не работа „на парче“.
Областният управител Малина Николова допълни, че Бяла Слатина е пример за качествено усвоени средства от фонд „Солидарност“.
Хората, които преди 2 г. бяха на улицата заради водната стихия, днес отново бяха там, но за да благодарят на Кмета на Общината и екипа му.
„С огромни усилия и ваша помощ преодоляхме последиците. Много ваши предшественици се опитваха да вземат превантивно мерки, но не успяха да завършат качествено започнатото. Изказваме сърдечната си благодарност към екипа ви за почистеното корито на река Скът, за доизградената бетонова стена, за асфалтираните улици и новата водопроводна мрежа. Всички заставаме зад вас за бъдещи ви начинания“, се казва в писмото от жителите на града, което бе връчено на градоначалника.

27.06.2016г.

На 23.06.2016г. беше подписан Акт 15, с който приключиха строително ремонтните дейности по проект „Възстановяване на пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 1 август 2014 г.”

16.03.2016г.

Вчера 15.03.2016г. се проведе конференция по проект „Възстановяване на пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 1 август 2014 г.” На срещата присъстваха инж. Иво Цветков кмет на община Бяла Слатина, г-н Ангел Престойски – управител на ВиК ООД гр. Враца и партньор по проекта, г-жа Сашка Първанова – ръководител на проекта, г-н Людмил Лазаров – представител на Консорциум „Солидарност 2015“ изпълнител на дейностите по проекта и г-н Мирослав Комитски – зам. Областен управител на област Враца. Гости на събитието бяха г-н Красен Кръстев – народен представител, г-жа Веселка Борисова – председател на общински съвет Бяла Слатина, директорът на РИОСВ Цветинка Нейкова, кметове на села от общината и жители на гр. Бяла Слатина.

„Днес бяха съставени актовете и протоколите за откриване на строителната площадка за първия етап по проекта – Възстановяване на засегнатата водопроводна мрежа. Планираме в рамките на месец и половина да стартираме и втория етап на строителството по възстановяване на пътната настилка. Остава да си пожелаем метеорологичните условия да не затрудняват изпълнението на СМР дейностите за да може до началото на лятото да  завършим строителството.“ каза г-н Цветков.

Людмил Лазаров от своя страна изрази увереност, че дейностите по проекта ще приключат преди крайните срокове в които са предвидени.

„Поздравявам инж. Цветков  и фирмата изпълнител за полаганите усилия за възстановяване на щетите от наводнението“ каза управителят на ВиК ООД Враца г-н Ангел Престойски.

Презентация от Конференцията – Виж тук!

23.10.2015г.

Днес се проведе церемония по Първа копка по проект “Възстановяване на пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 01 Август 2014 г.”.

16.09.2015г.

Подписан е договор между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Глав

на дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ – Координиращ орган и Община Бяла Слатина за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Възстановяване на пътна настилка и водопроводна мрежа в гр.Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 01 Август 2014г.“