„Център за младежки дейности“ обяви прием на малки проекти

Звено „Център за младежки дейности“ – гр. Враца прави извънредно „ПРОЛЕТНО“ издание на младежките инициативи „Създаваме заедно“ 2022 г. Това се дължи на големия интерес към предходното издание и желанието на младите хора от област Враца да превърнат една своя мечта в реалност.

В това издание на младежките инициативи ще могат да бъдат финансирани 10 на територията на област Враца, като всяка ще е на стойност 500 лв. Кандидатите трябва да бъдат на възраст между 15 – 29 г. и да притежават оригинална идея, която да кореспондира с някоя от следните категории:

– Неформални дейности и обучения;

– Спортни дейности;

– Визуално изкуство, култура и творчество;

– Грижа за животните и опазване на околната среда;

– Превантивни дейности.

Крайният срок за изпращане на идейните предложения е 17:00 ч. на 20. март (неделя) на youthcenter_vr@abv.bg.

– Статут на младежките инициативи „Създаваме заедно“ 2022 г. –  https://bit.ly/3AgTr2G

– Формуляр за кандидатстване – https://bit.ly/3qqOhOx

– Линк към събитието ни във фейсбук: https://www.facebook.com/events/1361037434349990?ref=newsfeed