75 безработни лица започнаха работа по програма към Общината

На 07.06.2022 г. Община Бяла Слатина и Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ сключиха договор по Регионалната програма за заетост 2022г. на Област Враца.

Началото на изпълнението на дейностите по програмата бе поставено на 09.06.2022 г. със сключването на трудови договори с лицата, отговарящи на изискванията. Общият брой на наетите по програмата лица е 75, като всички те са назначени на длъжност общ работник.

Лицата, които вече се възползват от предоставената възможност за заетост на територията на гр. Бяла Слатина са 24. Останалите 51 души са разпределени по населените места, принадлежащи към Община Бяла Слатина.

Основните дейности, в които ще бъдат ангажирани назначените лица, включват:

  • почистване на улици, пътна мрежа, обществени сгради и терени;
  • комунално-битово обслужване – хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци;
  • благоустройство на населеното място, възстановяване на площи, сгради и други;
  • поддържане и опазване на общинската собственост.

Размерът на исканите от държавния бюджет средства за осигуряване на заетост на пълен работен ден възлизат на 399 795,00 лева. Те са предназначени за изплащане на месечни трудови възнаграждения на наетите по програмата лица. Допълнително към тях, Община Бяла Слатина ще осигури необходимите материали, които следва да бъдат използвани при изпълнението на трудовите ангажименти от страна на назначените лица. Дейностите по Регионалната програма за заетост и обучение ще приключат на 08.12.2022 г.