Община Бяла Слатина получи подкрепа за обновяване на кухненското оборудване на Дом за стари хора в село Попица

Община Бяла Слатина беше одобрена за реализацията на проект „Модернизация на кухненското оборудване в Дом за стари хора с. Попица,

Прочетете повече

Увеличава се бюджета на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“

На 22.02.2022г. кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа допълнително споразумение към Договора за БФП по проект „Топъл

Прочетете повече

Приключи проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина” Компонент 3

Успешно приключи изпълнението на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина” Компонент 3,

Прочетете повече