Информационен ден по ОП „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 в Монтана

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 – „Подобряване на

Прочетете повече

Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина кандидатства с проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина“ по подмярка 7.2.

Прочетете повече

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари

На 02.08.2018 г. с подписването на Протокол Образец 2 започнаха строително-монтажните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари,

Прочетете повече