Приключи проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина” Компонент 3

Успешно приключи изпълнението на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина” Компонент 3,

Прочетете повече

Удължава се срока за изпълнение на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“

На 20.04.2021г. кмета на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа Анекс за удължаване срока на Договора по проект „Топъл

Прочетете повече