Община Бяла Слатина получи подкрепа за обновяване на кухненското оборудване на Дом за стари хора в село Попица

Община Бяла Слатина беше одобрена за реализацията на проект „Модернизация на кухненското оборудване в Дом за стари хора с. Попица,

Прочетете повече

Увеличава се бюджета на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“

На 22.02.2022г. кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа допълнително споразумение към Договора за БФП по проект „Топъл

Прочетете повече