Община Бяла Слатина спечели проект за оборудване за децата настанени в социални услуги от резидентен тип

Публикувано на: 20.10.2020г. Фонд „Социална закрила“ осигури технически средства за новата учебна година В Община Бяла Слатина се реализира проект

Прочетете повече