Информационен ден по ОП „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 в Монтана

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 – „Подобряване на

Прочетете повече

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Е ОТЛИЧЕНА С НОМИНАЦИЯ В ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

На 23 май 2017 г. /вторник/, в гр. София, бяха връчени наградите за най-добра практика в първото издание на Програмата

Прочетете повече