Обновяване на материалната база на Детска градина „Радост

Община Бяла Слатина кандидатства с проект “Обновяване на материалната база на Детска градина „Радост” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването

Прочетете повече

Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина кандидатства с проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина“ по подмярка 7.2.

Прочетете повече