Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина кандидатства с проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина“ по подмярка 7.2.

Прочетете повече