ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Е ОТЛИЧЕНА С НОМИНАЦИЯ В ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

На 23 май 2017 г. /вторник/, в гр. София, бяха връчени наградите за най-добра практика в първото издание на Програмата за добри практики в местното самоуправление в България 2016/2017 г. Програмата е разработена от Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета на Европа. В България тя се реализира от Фондация за Реформа в местното самоуправление с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България.

В конкурса бяха представени 29 практики от 19 общини и 1 районна администрация. Във всяка категория за награждаване бяха номинирани 4 практики, а награда, изразяваща се в посещение на седалището на Съвета на Европа в Страсбург, Франция, получиха 2 от тях.

В първото издание на Програмата за най-добри практики в България,  община Бяла Слатина взе участие в тематична област 1 „Общинска подкрепа за граждански инициативи“ с инициативата, която реализира за 3-та поредна година – „Малки граждански проекти за по-уютна среда“.

Критериите за оценка на практиките бяха:

1.      Релевантност и въздействие

2.      Публичност и прозрачност

3.      Иновативност

4.      Устойчивост

Наградите бяха връчени от г-жа Мартина Тодорова – началник отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация“ към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториалното устройство“ в МРРБ, г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ, г-жа Росица Димитрова – заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Юта Гуцкоу – ръководител на отдела за добро управление към Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета на Европа и г-н Васил Панчаров – първи дългогодишен изпълнителен директор на НАСОРБ от нейното основаване.