Приключи проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина” Компонент 3

Успешно приключи изпълнението на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина” Компонент 3,

Прочетете повече

Община Бяла Слатина спечели проект за оборудване за децата настанени в социални услуги от резидентен тип

Публикувано на: 20.10.2020г. Фонд „Социална закрила“ осигури технически средства за новата учебна година В Община Бяла Слатина се реализира проект

Прочетете повече

Община Бяла Слатина успешно приключи проект„Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

08.04.2019 г. На заключителна пресконференция, проведена на 05.04.2019 г., в залата на Общински съвет Бяла Слатина, бяха представени резултатите по

Прочетете повече