Подобряване достъпа на заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 2014-2020 Приоритетни оси: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места Наименование на процедура:

Прочетете повече