Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари

На 02.08.2018 г. с подписването на Протокол Образец 2 започнаха строително-монтажните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари,

Прочетете повече

Община Бяла Слатина стартира изпълнението на проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

12.09.2018 г. На 11.09.2018 г. с подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и

Прочетете повече