Изпълнявани

Изпълнявани

Домашни помощници, медицински сестри и психолог обгрижват безплатно нуждаещи се граждани на община Бяла Слатина

На територията на община Бяла Слатина се реализира проект № BG05SFPR002-2.001-0147-С01 „Грижа в дома в Община Бяла Слатина”, финансиран от

Read More
Изпълнявани

Община Бяла Слатина сключи договор за изпълнение на проект „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

На 20.03.2023 г. Община Бяла Слатина подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките

Read More