Увеличава се бюджета на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“

На 22.02.2022г. кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа допълнително споразумение към Договора за БФП по проект „Топъл

Прочетете повече

Удължава се срока за изпълнение на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Бяла Слатина“

На 20.04.2021г. кмета на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков подписа Анекс за удължаване срока на Договора по проект „Топъл

Прочетете повече