Инвестиционен профил

Тук е събрана информацията, която е необходима за потенциалните инвеститори и би била от полза за стартиране на вашите бизнес идеи. Всеки, който предприеме да инвестира тук, може да се информира за предимствата и подходящите места, терени и предложения.

Инвеститорите могат да се информират за населението, икономиката, трудовия пазар, климата и да получат друга полезна информация, с която да подпомогнат реализирането на идеи и намерения.

БРОШУРА НА ИМОТИТЕ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

ПРОДАВА СЕ!

Ново атрактивно инвестиционно предложение!

НОВ АТРАКТИВЕН ПАРЦЕЛ В БЯЛА СЛАТИНА /ОРАНЖЕРИЯ/ – ВИЖ ТУК!

Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Бяла Слатина